Sporočanje odsotnosti

Vrtec Hoče
Pošta: vrtec.hoce@triera.net,
vrtec.hoce@os-hoce.si
Telefon: 02/616 53 16

Vrtec Rogoza
Pošta: vrtec.rogoza@os-hoce.si
Telefon: 02/ 616 53 17

 

Informacije o skupinah

Vrtec Hoče
Polžki, Žabice, Račke
Telefon: 051 693 511

Gasilski dom Bohova
Medvedki, Čebelice,
Telefon: 041 426 321

VŠD Hoče
Veveričke
Telefon: 041 426 279

Telovadnica, Oš Hoče
Zajčki, Srnice, Muce, Pikapolonice
Telefon: 041 426 357

Vrtec Rogoza
Navihanci, Raziskovalci, Ustvarjalci
Telefon: 02/616 53 17

Cofki, Mehurčki
Telefon: 02/629 17 77

 

Arhiv

 

Prispevki

 
 

POMEMBNO OBVESTILO

Spoštovani starši!

Direktorat za predšolsko vzgojo in osnovno šolstvo nam je v sodelovanju z NIJZ (dopis št. 1812- 1244/2020-2 (346))  posredoval dne 28. 5. 2020 okrožnico v zadevi: Nadaljnje sproščanje ukrepov na področju predšolskega varstva glede organizacije dela v vrtcih od 1. 6. 2020 dalje.

 1. Od 1. 6. 2020 dalje bodo v posamezne skupine vključeni vsi vpisani otroci, tako, da bodo vsi oddelki vrtcev delovali v skladu z veljavnimi normativi, kot jih določajo predpisi s področja predšolske vzgoje.

V tej fazi odprtja vrtcev, bo tveganje za širjenje Covid-19 višje kot v prvi fazi, zato moramo dosledno izvajati priporočene ukrepe in varovati svoje zdravje in zdravje svojih bližnjih.

Ostaja ukrep – zagotavljanje zadostne fizične distance in dosledno izvajanje higienskih ukrepov ki so veljali do sedaj ob prihodu v vrtec, vstopanju in gibanju po vrtcu (glej predhodno obvestilo na spletni strani vrtca).

Otroci bodo v svojih skupinah in se v času trajanja ukrepov, zjutraj in popoldan ne bodo združevali. S tem bomo dosegli manjše število stikov med njimi.

Ob ponovnem vstopu v vrtec naj otroci prinesejo podpisano izjavo: Izjava staršev pred vstopom otroka v vrtec ob sproščanju ukrepov za zajezitev širjenja COVID-19 – Priloga 1.

Izjava staršev pred vstopom otroka v vrte – Priloga 1

 1. Vlada Republike Slovenije je Državnemu zboru predložila že tretji interventni zakon, v katerem je med drugim predvidena tudi oprostitev plačila staršev za otroke, ki od 18. 5. do 30. 6. 2020 ne bodo obiskovali vrtca.

Predlog zakona mora potrditi še Državni zbor.

Iskreno se vam zahvaljujemo in prosimo za razumevanje ter dobro sodelovanje v času ki prihaja.

Hoče; 29. 5. 2020

Pripravila:

Pomočnica ravnatelja:  Marija Trpin                              Ravnatelj: Alojz Velički

 

PONOVNO ODPRTJE VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNIH ZAVODOV

Spoštovani starši!

Seznanjamo vas s protokolom ponovne vključitve vašega otroka ob sproščanju ukrepov za zajezitev širjenja COVID-19, v vrtec HOČE in v vrtec ROGOZA od 18. 5.2020 dalje

Starši, ki ste prijavili svojega otroka, ob prihodu v vrtec s seboj prinesete podpisano Izjavo staršev pred vstopom otroka v vrtec, ob sproščanju ukrepov za zajezitev širjenja COVID-19.

Brez te izjave otroka žal ne bomo smeli sprejeti.

Skupine: POLŽKI, ŽABICE, RAČKE, COFKI in MEHURČKI

Starši, ki pripeljete otroka v vrtec imejte zaščitno masko in si pri vhodu razkužite roke. V garderobo skupin vstopajte posamično. Če je v garderobi pred vami že nekdo, počakajte da odda otroka, zapusti garderobo in šele potem vstopite. Otroka slečete in preobujete v copate. Oblačila pospravite v omarico čevlje pa na svoje mesto. Pred predajo otroka vzgojiteljici, mu v garderobi s toplo vodo in milom umijete roke. Ko predate otroka zapustite vrtec. Enaka pravila veljajo, ko pridete po otroka v vrtec.

Skupine: VEVERIČKE, NAVIHANCI, RAZISKOVALCI IN USTVARJALCI

 • Starši, ki pripeljete otroka v vrtec imejte zaščitno masko in si pri vhodu razkužite roke. V garderobo skupin vstopajte posamično oz. glede na velikost prostora držite ustrezno varno razdaljo 1,5 do 2m. Če je v garderobi že ustrezno število staršev, počakajte, da oddajo otroka, zapustijo garderobo in šele potem vstopite. Otroka slečete in preobujete v copate. Oblačila pospravite v omarico ali v vrečko, čevlje pa na svoje mesto. Ko predate otroka vzgojiteljici vzdržujte primerno razdaljo (1,5m - 2m), ona ga napoti v umivalnico, kjer si s toplo vodo in milom umije roke. Najmlajšim pomaga vzgojiteljica. Po predaji zapustite vrtec.

Enaka pravila veljajo, ko pridete po otroka v vrtec.

Skupine: ČEBELICE, MEDVEDKI, ZAJČKI, SRNICE, MUCE in PIKAPOLONICE

Starši, ki pripeljete otroka v vrtec imejte zaščitno masko in si pri vhodu razkužite roke. V garderobo skupin vstopajte posamično oz. glede na velikost prostora držite ustrezno varno razdaljo 1,5 do 2m. Če je v garderobi ustrezno število staršev, počakajte, da oddajo otroka, zapustijo garderobo in šele potem vstopite. Otroka slečete in preobujete v copate. Oblačila pospravite v omarico ali v vrečko, čevlje pa na svoje mesto. Pred predajo otroka vzgojiteljici, ga napotite v umivalnico, kjer si s toplo vodo in milom umije roke. Ko predate otroka vzgojiteljici vzdržujte primerno razdaljo 1,5 do 2m in zapustite vrtec. Enaka pravila veljajo, ko pridete po otroka v vrtec.

Ostala priporočila:

 • V kolikor prinašate pleničke, čistilne robčke, naj bodo le ti označeni z imenom vašega otroka.
 • Otroci v vrtec ne prinašajo igrač.
 • Dude, ninice so dovoljene izjemoma. Pospravljene so v omarici otroka v plastični vrečki in ju bo strokovna delavka dala otroku v času počitka.
 • Rezervna oblačila prinesite s seboj kot običajno.
 • Svetujemo, naj pripelje in odpelje otroka v vrtec samo ena odrasla oseba iz istega gospodinjstva.
 • Komunikacija s starši bo potekala preko telefona, e-pošte, pisnih sporočil na vhodnih vratih in spletne strani vrtca.
 • Posebej pozorni bomo na čustvene stiske otrok. Zelo se bomo potrudili, da bo ponovni začetek za vaše otroke lep dogodek.
 • Otroci so praviloma razporejeni v matične skupine. Starše otrok , ki smo jih morali razporediti v drugo skupino, bomo o tem obvestili.
 • Zunanja igrala so v uporabi v skladu z navodili NIJZ.
 • V vrtec lahko pripeljete le zdravega otroka.

 

Če zboli otrok z vročino in drugimi znaki akutne okužbe dihal, ga bomo odpeljali v izolacijski prostor, kjer bo z vzgojiteljico počakal na prihod staršev.

Če je pri otroku nato potrjena okužba COVID-19, starši o tem obvestite vrtec. Vrtec o tem obvesti NIJZ, ki vodi epidemiološko preiskavo.

Veselimo se ponovnega začetka, saj skupaj zmoremo veliko.

Pripravila:

Pomočnica ravnatelja:                                                                               Ravnatelj:

Marija Trpin                                                                                              Alojz Velički

 
 
 
 
Dostopnost